Sökning: "Mia Åkesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mia Åkesson.

 1. 1. På vilket sätt påverkar lärarens ledarstil elevers inflytande i undervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Mia Nylèn; Mathilda Åkesson; [2014]
  Nyckelord :Elevinflytande; Idrott och Hälsa; Ledarskap; Påverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom en kvantitativ metod undersöka hur begreppet elevinflytande definieras och undersöka om olika ledarstilar hos lärarna kan påverka elevers möjlighet till inflytande i undervisningen. Dessa aspekter har studerats mer ingående i ämnet idrott och hälsa och jämförts med tre andra utvalda skolämne. LÄS MER

 2. 2. ”Det snackas inte om muslim eller jude, utan utlänning eller blatte” - En attitydundersökning på två högstadieskolor med svag mångkulturell prägel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna-Karin Lindblom; Mia Pålsson; [2010]
  Nyckelord :Attityder; etnocentrism; interkulturell; muslim; mångkulturell; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : I samhället har Sverigedemokraterna (SD) växt starkare de senaste åren. Om vi gick till val idag skulle SD komma in i riksdagen. Nyligen publicerade Aftonbladet en politisk artikel skriven av Jimmie Åkesson, ordförande för SD, där muslimerna utpekades som Sveriges största hot. LÄS MER