Sökning: "Mia Ahmetasevic"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mia Ahmetasevic.

 1. 1. Kunskapsöverföring vid organisationsförändring : Hur kommunikation, organisationskultur och teknik främjar kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mia Ahmetasevic; Maja Nordstrand; [2017]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; organisationsförändring; kommunikation; organisationskultur; teknik;

  Sammanfattning : Svenska företag blir allt mer kunskapsintensiva, samtidigt som det genomförs fler organisationsförändringar än tidigare, vilket innebär att förståelsen för kunskapsöverföring blir allt viktigare. Syftet med denna studie var därför att utreda hur företag kan åstadkomma en framgångsrik kunskapsöverföring vid en organisationsförändring. LÄS MER

 2. 2. The Incorporation of the Tenant into the Public Construction Project : Through the three parameters of communication; Organisational culture, power and trust

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mia Ahmetasevic; Helena Shamoun; [2017]
  Nyckelord :Public construction project; communication; organisational culture; power; trust; Offentliga byggprojekt; kommunikation; organisationskultur; status; förtroende;

  Sammanfattning : Public construction projects set the standards for new procedures and perspectives within the industry. A way of improving procedures is through communication and the inclusion of all involved parties. LÄS MER

 3. 3. Management of construction logistics in Stockholm : Identifying ways of improvement for construction logistics within the inner city of Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Stefan Samuelsson; Mia Ahmetasevic; [2014]
  Nyckelord :LCCC; logistics; logistics central; management; construction industry; traffic; partnering; cooperation.;

  Sammanfattning : The construction industry is similar to other manufacturing industries. Aproduction is made up of several small moments and the final product ariseswhen all these steps are completed. Each one of these operations is equallyimportant and increased efficiency is required at all stages. LÄS MER