Sökning: "Mia Ekdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mia Ekdahl.

  1. 1. Tillståndsplikten- allmännyttiga bostadsföretags framtid

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Mikaela Sandebert; Linda Klawitter-Karlsson; Mia Ekdahl; [2007]
    Nyckelord :Tillståndsplikten; Allbolagen;

    Sammanfattning : Denna c-uppsats visar hur bostadsmarknaderna i Halmstad och i Stockholm kommer att påverkas av att tillståndsplikten avskaffas.... LÄS MER