Sökning: "Mia Elovaara"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mia Elovaara.

 1. 1. De Exkluderade - En textanalys av det migrationspolitiska språket om papperslösa och gömda

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mia Ljungkvist Elovaara; [2011]
  Nyckelord :Dokumentlös; Governmentality; Irregular migrant; Migrationspolitik; Papperslös; Social rättviseteori; WPR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Irregular and undocumented migrants often live under harsh conditions, and their rights have been subject to a lot of debates in Sweden the last couple of years. This essay aims to interpret the political language concerning irregular and undocumented migrants using a WPR method and a governmentality-perspective. LÄS MER

 2. 2. Biståndets tre ansikten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mia Ljungkvist Elovaara; [2009]
  Nyckelord :Humanitärt bistånd; värderingsprincip; ICRC; Läkare utan gränser; civil-militär koordinering; dimensioner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of humanitarian aid is to save lives, relieve suffering and maintain human dignity for people affected by armed conflicts, natural disasters or other crisis situations. Since crises and conflicts today are diverse and complex to manage, humanitarian aid, as well as international politics in general, are faced with new challenges. LÄS MER

 3. 3. För säkerhetens skull - Förutsättningar för god krisberedskap i offentlig sektor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John Granlund; Mia Ljungkvist Elovaara; [2007]
  Nyckelord :krisberedskap; krishantering; kritisk infrastruktur; stormen Gudrun; säkerhetskultur; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dagens kriser rör sig över hela den globala arenan och spänner över ett brett spektra av eventuella händelser. Klassiska kriser som naturkatastrofer och olyckor är idag inte längre nog, också miljöhot, terrorism och IT bör tas med i beräkningarna. LÄS MER