Sökning: "Mia Ewert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mia Ewert.

  1. 1. Flatstickad distanstextil : Formstickad 3D-struktur och fokus på vidhäftningsförmågan hos olika bindningar.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Mia Ewert; Moa Ulfsson; [2018]
    Nyckelord :Spacer fabrics; PVC; polyurethane; polyethylene; silicone; polypropylene; adhesion; knitting technology; Distanstextil; PVC; polyuretan; polyeten; silikon; polypropen; vidhäftning; adhesion; trikåteknik;

    Sammanfattning : Sjöräddningssällskapet har sedan 1907 räddat liv genom frivilliga sjöräddare. De har en vision om att kunna effektivisera sina räddningsaktioner genom att skicka ut en drönare till olycksplatsen för att få en övergripande bild av händelsen och på så sätt kunna anpassa rätt utrustning och personal. LÄS MER