Sökning: "Mia Grillfors Mård"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mia Grillfors Mård.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att använda symtomskattningsinstrument inom specialiserad palliativ hemsjukvård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mia Grillfors Mård; Zara Höök; [2019]
  Nyckelord :IPOS; Palliativ vård; Sjuksköterska; Symtomskattning; Symtomskattningsinstrument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till förbättrad livskvalitet för den som drabbats av livshotande och obotbar sjukdom. Det palliativa vårdens förhållningssätt bygger på att förebygga och lindra symtom genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling. LÄS MER

 2. 2. MRSA och ESBL i primärvården : En studie om personalens kunskap och följsamhet av hygienrutiner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mia Grillfors Mård; Ulrica Ramqvist; [2012]
  Nyckelord :MRSA; ESBL; hygien; basala hygienrutiner; kunskap;

  Sammanfattning : Ökning av multiresistenta bakterier som MRSA och ESBL kan ses i Sverige. För att förebygga att dessa mikroorganismer sprids är det viktigt att basala hygienrutiner följs samt att personalen har kunskap om MRSA och ESBL. LÄS MER