Sökning: "Mia Lindberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mia Lindberg.

 1. 1. Implementering av CSR inom Supply Chain Management : En fallstudie av GANT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mia Lindberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljö och hållbarhet är ett ämne som trots att det har diskuterats i otaliga artiklar och debatter under flera decennier ständigt lyckas vara aktuellt. Av denna anledning har hållbarhet och framför allt Corporate Social Responsibility (CSR) blivit ett koncept som de flesta företag är medvetna om. LÄS MER

 2. 2. Patienter med psykosrelaterad diagnos vilka har lämnat den slutna rättspsykiatriska vården vid regionkliniken i Sundsvall

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Mia Lindberg; [2013]
  Nyckelord :Nyckelord: rättspsykiatri; psykos; riskbedömning; utskrivna; överförda; lagförda;

  Sammanfattning : Psykosrelaterade diagnoser är de mest förekommande diagnoserna bland rättspsykiatriskt vårdade patienter inom den rättspsykiatriska vården. Dessa patienter riskbedöms för framtida våld och i vården ingår riskhanteringsarbete, vilket sker innan patienterna skrivs ut eller överförs till annan vårdform. LÄS MER

 3. 3. HCR-20 Version 3 Interbedömarreliabilitet i riskbedömning av våld

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mia Lindberg; Emma J. Matsson; [2012]
  Nyckelord :riskbedömning; strukturerad professionell bedömningsansats; HCR-20 Version 3; interbedömarreliabilitet; rättspsykiatri;

  Sammanfattning : Samhället eftersträvar att förhindra våld. Tre ansatser har etablerats för att avgöra farlighet och för att bedöma risk för våld; den ostrukturerade professionella bedömningsansatsen, den aktuariska bedömningsansatsen, samt den strukturerade professionella bedömningsansatsen. LÄS MER