Sökning: "Mia Liss"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mia Liss.

  1. 1. In Vino Veritas : Därför är det svårt att lyckas med integrerad kommunikation

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Liss Buckhöj; Mia Lasson; [2008]
    Nyckelord :Integrerad kommunication;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks det hur begreppet integrerad kommunikation definieras i teorin i jämförelse medhur de praktiker som säger sig arbeta med termen definierar och använder den. Vidare lyfter studien framde barriärer som står framför en praktisk implementering av begreppet, samt möjligheterna till kommaförbi dessa. LÄS MER