Sökning: "Mia Myrén Zreloff"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mia Myrén Zreloff.

 1. 1. Projektdeltagarnas upplevelser av kulturskillnader i ett multikulturellt projekt : En fallstudie genomförd inom mjukvarubranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/HandelshögskolanAvdelningen för informatik och projektledning; Karlstads universitet/Karlstads universitet/HandelshögskolanAvdelningen för informatik och projektledning

  Författare :Mia Myrén Zreloff; Josefin Markström; [2013]
  Nyckelord :Multikulturell projektgrupp; global; multikulturellt projekt; mjukvarubranschen; kultur; Hofstede; dimensionsteori; kulturdimensioner; interkulturell intelligens;

  Sammanfattning : Den ökade globaliseringen av arbetsmarknaden har resulterat i att internationella projekt bedrivs i högre omfattning. Detta är särskilt vanligt inom mjukvarubranschen, där företag ofta anställer dataspecialister från andra länder för att bredda sin kompetens. Internationella projekt innebär fler kulturskillnader på arbetsplatserna. LÄS MER

 2. 2. Lönsammare framtagning av kulventiler : med avseende på tillverkningsprocess och materialbesparing

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Mia Myrén Zreloff; [2012]
  Nyckelord :Kulventil; ventilhus; skärkrafter; materialbesparing;

  Sammanfattning : AbstractThis is a thesis done in cooperation with the firm Somas and University of Karlstad. The project is an independent final examination part of the program in Innovation and DesignEngineering comprising 22.5 points, and performed by Mia Myrén Zreloff during spring term 2012. LÄS MER

 3. 3. Dimensionering av ventilhus med avseende på skärkrafter

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Kjellin; [2012]
  Nyckelord :ventilhus; skärkrafter;

  Sammanfattning : The company Somas, Säffle, has assigned Fredrik Kjellin the project of finding out how “KVTF DN250”, one of their own valves, reacts on cutting forces under production. They wish to know if and then how much it’s possible to minimize the wall thickness of the valve with neither plastic nor to big elastic deformations caused by processing. LÄS MER