Sökning: "Mia Quirin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mia Quirin.

  1. 1. Konstnärlig forskning = poetik? En studie av de första doktorsavhandlingarna i litterär gestaltning i relation till poetiken som litterär tradition och modern genre

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Mia Quirin; [2019-11-28]
    Nyckelord :Poetics; Authors’ Poetics; Artistic Research in Literary Composition;

    Sammanfattning : In an article published in the Swedish Research Council’s Artistic Research Yearbook from 2004, the author andliterary scholar Gunnar D Hansson indicated that artistic research in literary composition is comparable to or evensynonymous with poetics. In light of such a comparison, this essay seeks to examine how the first four Swedishdissertations in literary composition can be said to practice poetics. LÄS MER