Sökning: "Micael Book"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Micael Book.

 1. 1. Ekofeministiska perspektiv på kvinnor och miljö. : Elin Wägners Väckarklocka och Charlotte Perkins Gilmans Herland analyserade ur ett ekofeministiskt perspektiv.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Micael Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Eco-feminism; matriarchy; environmental-issues; essentialism; evolution.; Ekofeminism; Matriarkat; miljöfrågor; essentialism; evolution;

  Sammanfattning : In this thesis the Swedish author Elin Wägner’s debate book Alarm clock and the American author Charlotte Perkins Gilman’s novel Herland are analysed and compared from an ecofeminist perspective. Since the use of an ecofeminist perspective can be perceived as anachronistic as the term ecofeminism was drafted far later than the literary works in question I have chosen to distinguish between empirical and analytical concepts to approach their texts. LÄS MER

 2. 2. Möjliga av världar  idén om kvinnan i två kvinnors feministiska utopier : en idéhistorisk studie av Christine de Pizans The City of the Ladies och Charlotte Perkins Gilmans Herland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Micael Karlsson; [2011]
  Nyckelord :woman; feminism; utopians; allegory; phenomenology;

  Sammanfattning : This thesis highlights starting points underlying the notions of two feminist utopians, Christine de Pizan and Charlotte Perkins Gilman. In approaching their texts, it focuses on the notions central to understand their writings. These would be historical, social, and cultural contexts. LÄS MER