Sökning: "Micael Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Micael Karlsson.

 1. 1. ”Satiren blir ju det som händer i mitt huvud, när jag hör hur jävla dumt det är” - En studie om hur Svenska nyheter engagerar och underhåller en äldre publik.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kajsa Lecander; Micael Karlsson; [2021-02-05]
  Nyckelord :Audience research; Uses and gratification; Engagement; Satire; Public service; Svenska nyheter; Sveriges Television; Qualitative interviews; Entertainment; Reflections.;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of this study is to investigate why people aged 50 to 75 years watch the Swedish public service-produced program Svenska nyheter. The aim is also to understand how a satire-program like Svenska nyheter promotes audience engagement in different ways, and what kind of exchanges the program gives its audience. LÄS MER

 2. 2. Ekofeministiska perspektiv på kvinnor och miljö. : Elin Wägners Väckarklocka och Charlotte Perkins Gilmans Herland analyserade ur ett ekofeministiskt perspektiv.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Micael Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Eco-feminism; matriarchy; environmental-issues; essentialism; evolution.; Ekofeminism; Matriarkat; miljöfrågor; essentialism; evolution;

  Sammanfattning : In this thesis the Swedish author Elin Wägner’s debate book Alarm clock and the American author Charlotte Perkins Gilman’s novel Herland are analysed and compared from an ecofeminist perspective. Since the use of an ecofeminist perspective can be perceived as anachronistic as the term ecofeminism was drafted far later than the literary works in question I have chosen to distinguish between empirical and analytical concepts to approach their texts. LÄS MER

 3. 3. Familjens upplevelse av att ha ett barn med cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Jessica Karlsson; Micael Palmqvist; [2013]
  Nyckelord :Barn; Cancer; Famij; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen drabbas cirka 250 barn av cancer i Sverige, men betydligt fler berörs i barnets närhet. Ett cancerbesked är ofta starkt associerat med lidande och död, vilket leder till en stressfylld tillvaro för alla i familjen. LÄS MER

 4. 4. Möjliga av världar  idén om kvinnan i två kvinnors feministiska utopier : en idéhistorisk studie av Christine de Pizans The City of the Ladies och Charlotte Perkins Gilmans Herland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Micael Karlsson; [2011]
  Nyckelord :woman; feminism; utopians; allegory; phenomenology;

  Sammanfattning : This thesis highlights starting points underlying the notions of two feminist utopians, Christine de Pizan and Charlotte Perkins Gilman. In approaching their texts, it focuses on the notions central to understand their writings. These would be historical, social, and cultural contexts. LÄS MER

 5. 5. Ett socialt nätverk anpassat för äldre : En studie av det sociala nätverket Modernfamilies

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Josef Karlsson; Micael Johansson; Albin Strömberg; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper we analyze a social network specifically designed for the elderly, people with Dementia and people with generally low computer experience. This is a relatively unexplored use for such software, and our goal is to find out whether the technique to be used is simple enough to use for the intended user group, and generally how the whole situation is experienced by the users. LÄS MER