Sökning: "Micaela Karlsson-wessén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Micaela Karlsson-wessén.

  1. 1. Hur upplever du din ålder? : Unga vuxnas syn på framtid och livsval uifrån ålder

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Micaela Karlsson-Wessén; [2017]
    Nyckelord :psykologi; ålder; kvalitativ studie; intervjuer; utvecklingspsykologi; livslopp;

    Sammanfattning : Övergången från ungdom till vuxen har länge setts som en kritisk period i livet där stora förändringar sker och där individer ingår i en ny social roll. Studier inom bland annat sociologi har visat att normer om ålder och centrala livshändelser formar människan till att inta sociala roller. LÄS MER