Sökning: "Micaela Lothigius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Micaela Lothigius.

 1. 1. Dansen med Självet : en jungiansk analys av Mevlevi-ordens dansritual

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Micaela Lothigius; [2006]
  Nyckelord :C. G. Jung; jungiansk psykologi; dans; dansande dervisher; Mevlevi-ordern; arketypteorin; individuationsprocessen; arketyp; gestaltning; helig dans; jaget; självet; religiös dans; dansterapi; sufism; Rumi; jungiansk terapi; dansritual;

  Sammanfattning : Min uppsats är en jungiansk analys av Mevlevi-orderns dansritual. Min C-uppsats, Den dansande imaginationen, behandlade dansterapi utifrån den jungianska psykologins teorier och analysen av dansritualen är en fortsättning på temat om dans som ett redskap i den terapeutiska processen. LÄS MER

 2. 2. Den dansande imaginationen : en litteraturstudie i dansterapi baserad på den jungianska psykologins teorier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Micaela Lothigius; [2005]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; dansterapi; jaget; självet; dans; jungiansk terapi; kreativitet; gestaltning; aktiv imagination; arketypteorin; det omedvetna; arketyp;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att studera hur den jungianska psykologins teorier används inom dansterapin och i synnerhet dansen som uttrycksform i aktiv imagination. De frågor jag har ställt mig är:Hur använder sig de dansterapeuter, vars texter ingår i min litteraturstudie, av den jungianska psykologins teorier i sitt arbete?Hur arbetar dessa dansterapeuter med rörelse och dans som aktiv imagination?Aktiv imagination är Jungs metod att öppna upp för det omedvetna genom att ge fritt utrymme för fantasin samtidigt som man behåller en medveten uppmärksamhet. LÄS MER