Sökning: "Micaela Malmström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Micaela Malmström.

 1. 1. Kvinnor och ledarskap i förändring : “In the future, there will be no female leaders. There will just be leaders.”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mimmi Bredberg; Micaela Malmström; Elin Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Leadership; Women; Stereotypical perceptions; Career-related barriers; Careerrelated opportunities; Ledarskap; kvinnor; normer; karriärhinder; karriärmöjligheter;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats inom företagsekonomi är en kvalitativ studie som inriktar sig på ämnet kvinnor och ledarskap. Studien belyser och problematiserar betydelsen av normen kring ledarskap och föreställningar om manlighet. LÄS MER

 2. 2. Hälsokampanjer och medielogik : en granskning av Frisk och Fris hälsokommunikation i ett nytt medielandskap

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Mimmi Bredberg; Micaela Malmström; Matilda Boking; [2015]
  Nyckelord :Hälsokommunikation; Medielogik; Stealth marketing; Media advocacy; Uppmärksamhetssamhället; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi lever i dag i en kultur där allt fler aktörer, som inte bara är kommersiella utan även statliga myndigheter och organisationer, konkurrerar om publikens uppmärksamhet. Ett resultat av den växande obalansen mellan utbudet av information och tillgången på uppmärksamhet. LÄS MER