Sökning: "Micaela Selenius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Micaela Selenius.

 1. 1. Cirkulär ekonomi i företags årsredovisningar - En studie av hur företag rapporterar kring den cirkulära ekonomin till externa intressenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Leimalm; Micaela Selenius; [2021-09-10]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; cirkulär ekonomi; cirkulära aktiviteter; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Flera intressenter har uppmärksammat behovet av en cirkulär ekonomi för att uppnå en hållbar tillväxt i samhället. Med en cirkulär ekonomi avses att frikoppla ökad resursförbrukning från ekonomisk tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Kryssningspassagerarens identitetsskapande på en temakryssning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jenny Bark; Emma Månsson; Micaela Selenius; [2014]
  Nyckelord :identitet; identitetsskapande; kryssningsturism; temakryssning; kryssningspassagerare; fans; självbild; roll; interaktion; gemenskap; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva identitet och identitetsskapande samt undersöka hur kryssningspassagerarens identitetsskapande påverkas av temakryssningar. För att få fram det empiriska materialet utfördes deltagande observationer ombord på en temakryssning. LÄS MER