Sökning: "Michael Aquino"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michael Aquino.

  1. 1. Xeper-i-Set : En studie i Temple of Sets ideologisk relation gentemot fornegyptisk religion

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

    Författare :Daniel Ahlm; [2009]
    Nyckelord :Set; Temple of Set; Satanism; Michael Aquino; svart magi; ockultism; esoterika; Anton LaVey;

    Sammanfattning : Hur uppfattar Temple of Set sin relation till den fornegyptiska religionen och vilka aspekter anser de att deras moderna ockultism har gemensamt med eller har utvecklats från denna?.... LÄS MER