Sökning: "Michael Black"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Michael Black.

 1. 1. Svarta kvinnor, vita rum: En studie om svarta kvinnliga studenters upplevelser inom svenska universitet och erfarenheter på arbetsmarknaden efter utbildningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Michael; [2020-08-06]
  Nyckelord :academia; students; whiteness; intersectionality; blackness; tokenism; Sara Ahmed; feminist killjoy; strategy; Swedishness;

  Sammanfattning : This qualitative interview study explores and analyzes how five black female students in Sweden experience their time at university and how the academic rooms are oriented towards whiteness. The study also depicts their following experiences in the labor market after graduating. LÄS MER

 2. 2. Svart sida - Svart ruta. Självreflexiv fiktion i adaption mellan medier

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johan Sunegård; [2017-09-19]
  Nyckelord :metafiction; adaptation; self-reflexive fiction; Tristram Shandy; intermediality;

  Sammanfattning : This thesis examines the process of adapting literary works acknowledged as being highly self-reflexive; works often described as metafictions. Adaptation is in this context understood as both the process of transposing one work of art to another medium, e.g. making a movie based on a book, and the final product of that process. LÄS MER

 3. 3. Dödsdömd i AmeriKKKa : En diskurs samt bildanalys utav medierapporteringen av de tre fallen; Trayvon Martin, Michael Brown och Eric Garner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSM

  Författare :Emma Rangdal; [2017]
  Nyckelord :Trayvon Martin; Michael Brown; Eric Garner; Rasism; Intersektionalitet; Stereotyper; Sociala strukturer; Diskriminering; Hip Hop; Rap; Profilering;

  Sammanfattning : In this Candidate thesis, I will analyze the media coverage of the Trayvon Martin, Michael Brown and Eric Garner cases. I investigate the connection between a historic racist ideology which permeates American history and how this pervade todays current stereotyping of black bodies, with the presuming theory that Rap and Hip Hop Culture also is a way to criminalize these subjects. LÄS MER

 4. 4. Alla tycker om färg : Representationer av etnicitet i sex utvalda bilderböcker för barn samt förhandling och praktiska konsekvenser inom folkbiblioteken

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Gabriella Nilsson Ringqvist; [2016]
  Nyckelord :Black children; black individuals; people of color; Afro-American children; Afro-Swedish people; picture books; ethnicity; race- and whiteness studies; stereotypes; representation; political correctness; Färgade barn; färgade individer; afro-amerikanska barn; afro-svenskar; bilderböcker; etnicitet; ras- och vithet-studier; stereotyper; representation; politisk korrekthet;

  Sammanfattning : This essay aims to focus on the historical representation of black people in Swedish picture books for children, and to connect these books to the debates taking place among librarians. During the past years there has been an ongoing debate concerning the representation of colored human beings in children´s literature. LÄS MER

 5. 5. Urmakarens budbärare : Modern intelligent design-rörelse i jämförelse med brittisk naturteologi vid 1800-talets början

  L2-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jonatan Samuelsson; [2012]
  Nyckelord :michael j behe; behe; michael behe; william paley; natural theology; naturteologi; darwin; charles darwin; darwin s black box; intelligent design; evolution; kreationism; biologihistoria; evolutionshistoria;

  Sammanfattning : I uppsatsen jämförs William Paleys Natural Theology : or, evidence of the Existence and Attributes of the Deity, collected from the appearances of nature från 1802 med Michale J. Behes Darwin's black box : The biochemical challenge to evolution från 1996. LÄS MER