Sökning: "Michael Bohlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michael Bohlin.

 1. 1. Tourism and marine resource conservation tentacle in tentacle? Zanzibari hotels as biosphere stewards in support of octopus closures

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Författare :Michael Bohlin; [2020]
  Nyckelord :Corporate biosphere stewardship; tourism; marine resource conservation; small-scale fisheries; Zanzibar; trade; value chain; octopus; signal dilution; Mashirikiani ya kibiosphere stewardship; utalii; uhifadhi wa rasilimali zabahari; wavuvi wadogo wadogo; Zanzibar; biashara; mnyororo wa thamani; pweza; signal dilution;

  Sammanfattning : Tourism fuels the Zanzibari economy but adds to the depletion of marine resources. However, the concept of corporate biosphere stewardship suggests that companies with consolidated power can influence sustainability pathways. LÄS MER

 2. 2. Fundamentala faktorer och den amerikanska dollarn

  Magister-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Michael Bohlin; [2007]
  Nyckelord :Absorption; dynamisk exportmodell; export; Hodrick-Prescottfilter; Mundell-Fleming; real växelkurs; USA.;

  Sammanfattning : Jag undersöker huruvida fundamentala faktorer såsom konsumtion, investeringar, statliga utgifter samt utländsk exportefterfrågan inverkat på fluktuationer i USAs reala växelkurs mellan 1970 och 2005. Ekonomin beskrivs av en Mundell-Fleming-modell. LÄS MER