Sökning: "Michael Bremert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michael Bremert.

  1. 1. Flermålsoptimering och analys av produktionslinje samt identifiering av förbättringsmål

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Michael Bremert; Stefan Persson; [2012]
    Nyckelord :Produktionsteknik; Simulering; Optimering;

    Sammanfattning : Volvo Powertrain vill på grund av ökad efterfrågan öka produktionstakten av 13 liters cylinderhuvuden. Bearbetningen är uppdelad i produktionslinjer som består av grupper med CNC-maskiner som betjänas av en portalrobot i ett enstycksflöde. Målet för produktionstakten i grovdel 2 har satts till 33 cylinderhuvuden per timma. LÄS MER