Sökning: "Michael Christensen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michael Christensen.

 1. 1. Läromedel och genuskonstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Amanda Eriksson; Michael Christensen; [2015]
  Nyckelord :diskursanalys; funktionell grammatik; genus; genuskonstruktioner; läromedel; mellanstadiet; svenska;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka hur genus kan konstrueras i läroböcker och utgår från frågeställningen: Hur kan genus konstrueras i läs- och arbetsböcker för årskurs 4-6 inom ämnet svenska? Arbetet utgår från Judith Butlers analys av genussystemet och hur det upprätthålls genom de centrala begreppen binära konstruktioner, performativitet och den heterosexuella matrisen. Genusteorierna kopplas samman med den kritiska diskursanalysen som bl. LÄS MER

 2. 2. Koloxidskatten : I en kontext av osäkerheten kring global uppvärmning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Michael Christensen; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER