Sökning: "Michael Erici"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michael Erici.

  1. 1. A processor in control : a study of whether processors face increased liability under the General Data Protection Regulation

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Michael Erici; [2017]
    Nyckelord :IT-law;

    Sammanfattning : .... LÄS MER