Sökning: "Michael Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Michael Eriksson.

 1. 1. Testrigg för Tätning av Marin Transmission

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering; Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Michael Eriksson; Douglas Munguia Chang; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the project is to create a concept proposal on a fundamental construction of a test equipment for Volvo Penta, where observations of their seals can be carried out. The current day problem is the difficulty to obtain consistent test results during test experiments in the oceans, due to the test environment never being identical to another. LÄS MER

 2. 2. Uppvärmning av Almunge brandstation med pyrolys

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Felix Eriksson; Erik Gustafsson; Karl Malmberg; Simon Martelius; Simon Johansson; Patrick Johansson; Michael Stanowski; [2019]
  Nyckelord :biokol; trädgårdsavfall; brandstation; värmeförsörjning; jordförbättringsmedel; pyrolysreaktor;

  Sammanfattning : This project has been carried out on the behalf of Ihus in collaboration with Stuns Energi. The goal was to find and model a solution based on the process of pyrolysis that can deliver enough heat to Almunge fire station while storing maximum amount of CO2 in the form of biochar. LÄS MER

 3. 3. Följsamhet till Early Warning Scores samt faktorer som påverkar följsamheten – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sofia Eriksson; Michael Metcalfe; [2017]
  Nyckelord :Adherence; Early warning score; patient safety; vital signs.; Early warning score; följsamhet; patientsäkerhet; vitalparametrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att tidigt upptäcka symtom på allvarlig klinisk försämring hos en patient är av stor vikt för att minska lidande och förhindra allvarliga komplikationer. För detta har flera skattningsinstrument utvecklats, däribland olika early warning score-system. LÄS MER

 4. 4. Värdebaserad vård, Styrmodellen som sätter patienten i fokus - En studie om ekonomistyrning på Sahlgrenska Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jakob Eriksson; Dan Fröjd; [2016-06-15]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Värdebaserad vård; Offentlig verksamhet; Sahlgrenska Universitetssjukhus;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ekonomistyrning i praktiken och hur implementeringen av Michael Porters teori om värdebaserad vård har gjort avtryck i en offentligt styrd organisation i detta fall Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inom sjukhusorganisationer sätts mål på nationell, regional, områdes och kliniknivå. LÄS MER

 5. 5. Hamnkluster : En fallstudie av Gävle hamn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Pontus Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Kluster; Hamnkluster; Hamn; Gävle hamn; Diamantmodellen;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att utreda om en mellanstor svensk hamn kan beskrivas som ett hamnkluster. Studien presenterar Michael E. Porters teori om kluster som senare leder in på hans diamantmodell som teoretiserar drivet av konkurrenskraft och innovation i klustret. LÄS MER