Sökning: "Michael Graham"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michael Graham.

 1. 1. Luftvärnets utveckling sedan millennieskiftet : En studie av de bakomliggande faktorerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Michael Mattsson; [2013]
  Nyckelord :Ground Based Air Defense; Development; Driving Forces; Decision-making; Explanation Model; Essence of Decision; Luftvärn; utveckling; drivkrafter; beslutsfattande; förklaringsmodeller; Essence of Decision;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sin utgångspunkt i antagandet att det svenska luftvärnet under 2000- talet har haft en begränsad utveckling och att truppslaget inte har följt den internationella trenden med mer högpresterande system. Syftet med uppsatsen är att försöka förklara vad som har drivit det svenska luftvärnets utveckling och vilka faktorer som lett till att luftvärnet idag ser ut som det gör. LÄS MER

 2. 2. RoDent : Robotic Dentistry : Computer aided dental implant positioning system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Anders Isaksson; Michael Graham; [2007]
  Nyckelord :Robotics; Dental implants;

  Sammanfattning : A study was carried in conjunction with the Orthodontic department at Halmstad General Hospital in Sweden to investigate the possibility of reducing cost and manufacture time of dental implant drill guides. The current system involves sending a digital image in STL format to the Materialise factory in Belgium where information of the position of dental implants is translated onto a moulded mouthpiece. LÄS MER