Sökning: "Michael Lipsky"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden Michael Lipsky.

 1. 1. Den stressade frontlinjebyråkraten : En kvantitativ studie om lärares stresshantering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victoria Fordner; [2021]
  Nyckelord :Michael Lipsky; street-level bureaucracy; client-processing strategies; coping strategies; teachers; heavy workload;

  Sammanfattning : Michael Lipsky states through his theory of street-level bureaucracy that teachers, among other street-level occupations, often work under a heavy workload due to parameters built into their occupations characteristics and limited resources. Lipsky says that street-level bureaucrats therefor under the influence of their works natural discretion tend to use client-processing strategies to lighten the pressure to make their work situation bearable. LÄS MER

 2. 2. "Man kan ju inte bolla ärenden med katten" - En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av att arbeta med våld i nära relationer under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lovisa Björk; Moa Hult; [2021]
  Nyckelord :Domestic abuse; social work; discretion; digitalisation; corona pandemic; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social work has been greatly affected by the corona pandemic. This can be seen in the area of domestic abuse, where social workers have had to adapt to an increase in domestic violence and victims who are now forced to isolate. LÄS MER

 3. 3. Där det finns svårigheter finns det också möjligheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Bullying; schools; school counselors; difficulties and opportunities Mobbning; skolor; skolkuratorer; svårigheter och möjligheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase the understanding of how school counselors describe schools' work with bullying, and also what can lead to difficulties or opportunities in that work. The study was based on qualitative semi-structured interviews with four school counselors from four different municipalities in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Sexualitet-utan självklar plats i socialt arbete - En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares förutsättningar att arbeta med sexualitet som en aspekt i det sociala arbetet med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Pettersson; Sara Ottander; [2021]
  Nyckelord :Sexuality; Conditions; Social workers; Substance abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase the understanding of how social workers describe their conditions to work with sexuality as a factor in social work with substance abuse. The study was based on semi-structured interviews with six professional social workers from four different municipalities in Sweden who predominantly work with clients with substance abuse disorder. LÄS MER

 5. 5. ANTIRASISM I GYMNASIESKOLAN : En intervjustudie om samhällskunskapslärares uppfattningar och implementeringar av ett antirasistiskt uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lina Olsson; [2021]
  Nyckelord :The school s anti-racist mission; anti-racism; social studies teacher; upper secondary school; Michael Lipsky; grassroots bureaucracy; Emma Arneback; action orientations; semi-structured interview method;

  Sammanfattning : The school has an anti-racist mission where teachers, especially social studies teachers, have a central role. Previous research shows, however, that the school often lacks in counteracting racism, which raises questions about how teachers see racism as a phenomenon and school as an anti-racist place. LÄS MER