Sökning: "Michael Mårtensson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Michael Mårtensson.

 1. 1. Hur riktlinjer påverkar gräsrotsbyråkrater : En kvalitativ studie om biståndshandläggare inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Niklas Lindgren; Robin Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :gräsrotsbyråkrati; biståndshandläggare; handlingsutrymme; riktlinjer; äldreomsorg;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine care managers and how they understand and use their discretion. We used a qualitative method and the data was gathered by semi-structured interviews. We interviewed eight care managers in four different municipalities in southern Sweden. LÄS MER

 2. 2. Holistisk hållbarhet eller grön ompaketering? : Om förutsättningar för holistiskt hållbar ekoturism i Trancoso, Bahia, Brasilien

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialantropologi

  Författare :Michael Mårtensson; [2009]
  Nyckelord :turism hållbar ekoturism Brasilien Trancoso Bahia segregering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ny livsstil : Beteendeförändring för en ökad fysiskt aktivitet och förbättrad kosthållning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Magnus Backlund; Jonas Mårtensson; Michael Wallin; [2006]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Denna fördjupningsuppgift beskriver problemen med livsstilsförändringar bland poliser som är i farozonen för välfärdssjukdomar. Målet med arbetet var att belysa olika modeller för beteendeförändringar mot en ökad fysisk aktivitet och förbättrad kosthållning. LÄS MER

 4. 4. Exotiska kroppar till salu på den globala marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialantropologi

  Författare :Michael Mårtensson; [2006]
  Nyckelord :prostitution; sexturism; rasism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. realisation och utdelning av sakvärden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Nilsson; Claes Mårtensson; [2002]
  Nyckelord :bruttometoden; nettometoden; realisation; realisationsprincipen; sakutdelning; utdelning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Executive summary Titel Realisation och utdelning av sakvärden Författare Claes Mårtensson, Magnus Nilsson Handledare Michael Thorstensson Problem En utdelning skall rymmas inom det fria egna kapitalet. Beroende på utdelningens disposition behandlas utdelningar på olika sätt. Med anledning av domslutet i NJA 1995 s. LÄS MER