Sökning: "Michael Mårtensson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Michael Mårtensson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra personer beroende av opiater

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Axel Mårtensson; Michael Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Addiction; Experiences; Nurse; Opiate; Pain;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opiattillgängligheten är ett växande problem världen över. Således kan personer som är beroende eller missbrukare av opiater komma att söka sig till hälso- och sjukvården på grund av smärta. LÄS MER

 2. 2. Hur riktlinjer påverkar gräsrotsbyråkrater : En kvalitativ studie om biståndshandläggare inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Niklas Lindgren; Robin Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :gräsrotsbyråkrati; biståndshandläggare; handlingsutrymme; riktlinjer; äldreomsorg;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine care managers and how they understand and use their discretion. We used a qualitative method and the data was gathered by semi-structured interviews. We interviewed eight care managers in four different municipalities in southern Sweden. LÄS MER

 3. 3. Holistisk hållbarhet eller grön ompaketering? : Om förutsättningar för holistiskt hållbar ekoturism i Trancoso, Bahia, Brasilien

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialantropologi

  Författare :Michael Mårtensson; [2009]
  Nyckelord :turism hållbar ekoturism Brasilien Trancoso Bahia segregering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ny livsstil : Beteendeförändring för en ökad fysiskt aktivitet och förbättrad kosthållning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Magnus Backlund; Jonas Mårtensson; Michael Wallin; [2006]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Denna fördjupningsuppgift beskriver problemen med livsstilsförändringar bland poliser som är i farozonen för välfärdssjukdomar. Målet med arbetet var att belysa olika modeller för beteendeförändringar mot en ökad fysisk aktivitet och förbättrad kosthållning. LÄS MER

 5. 5. Exotiska kroppar till salu på den globala marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialantropologi

  Författare :Michael Mårtensson; [2006]
  Nyckelord :prostitution; sexturism; rasism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER