Sökning: "Michael Mårtensson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Michael Mårtensson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra personer beroende av opiater

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Axel Mårtensson; Michael Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Addiction; Experiences; Nurse; Opiate; Pain;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opiattillgängligheten är ett växande problem världen över. Således kan personer som är beroende eller missbrukare av opiater komma att söka sig till hälso- och sjukvården på grund av smärta. LÄS MER

 2. 2. Holistisk hållbarhet eller grön ompaketering? : Om förutsättningar för holistiskt hållbar ekoturism i Trancoso, Bahia, Brasilien

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialantropologi

  Författare :Michael Mårtensson; [2009]
  Nyckelord :turism hållbar ekoturism Brasilien Trancoso Bahia segregering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Exotiska kroppar till salu på den globala marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialantropologi

  Författare :Michael Mårtensson; [2006]
  Nyckelord :prostitution; sexturism; rasism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. realisation och utdelning av sakvärden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Nilsson; Claes Mårtensson; [2002]
  Nyckelord :bruttometoden; nettometoden; realisation; realisationsprincipen; sakutdelning; utdelning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Executive summary Titel Realisation och utdelning av sakvärden Författare Claes Mårtensson, Magnus Nilsson Handledare Michael Thorstensson Problem En utdelning skall rymmas inom det fria egna kapitalet. Beroende på utdelningens disposition behandlas utdelningar på olika sätt. Med anledning av domslutet i NJA 1995 s. LÄS MER