Sökning: "Michael Moore"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Michael Moore.

 1. 1. Critical Literacy through Critical Documentaries - How Bowling for Columbine and Michael Moore hates America can be used to teach argumentative writing and source criticism to students in upper-secondary school in Sweden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Pontus Schwartz; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay seeks to illustrate how critical literacy and source criticism can be incorporated in argumentative thinking and reasoning in an assignment based on authentic materials constructed for students studying English 6 in Swedish upper-secondary school. The assignment seeks to, grounded in critical literacy theory, increase the students’ source criticism and improve their argumentative thinking and reasoning. LÄS MER

 2. 2. A Reductive Reading of the Tractatus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Stefan Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Nonsense; Tractatus; reductive;

  Sammanfattning : Modern readings of the Tractatus focus on the concept of nonsense instead of the meta-physics presented in the book. In fact a resolute reading sees the body of the system as mere nonsense and calls it a “ladder that should be thrown away”[1]. LÄS MER

 3. 3. Humanistisk patriot eller auktoritär clown? : En studie av filmkritikernas Michael Moore

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier;

  Författare :Martin Ohlsson; Martin From; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Michael Moore är en av världens allra mest berömda dokumentärfilmare. Med sin personliga stil och sitt tydligt politiska patos har han blivit både hatad och älskad i USA. LÄS MER

 4. 4. Wallraffare, muckrakers och ’gotcha’-journalister : En undersökning av skillnaderna mellan svensk och amerikansk grävande journalistik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Isabel Olsson; [2008]
  Nyckelord :Medier;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats om de journalistiska metoderna i Sverige och USA med tyngdpunkt på skillnaderna mellan svensk och amerikansk undersökande journalistik. Jag har riktat in mig på Uppdrag Granskning och 60 Minutes, samt Michael Moore och utifrån dessa visat på skillnader och likheter. LÄS MER

 5. 5. En retorisk analys av Fahrenheit 9/11 ur ett dokumentärhistoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karin Häll; [2006]
  Nyckelord :Fahrenheit 9 11; Michael Moore; Retorik; dokumentärhistoria;

  Sammanfattning : The history of rhetorics in documentary film is a long one. The French brothers Louise and Auguste Lumiére were among the first persons who produced a documentary and their work has had a big impression in the history of documentary during the 1900 century. John Grierson has been called “the father” of documentary film. LÄS MER