Sökning: "Michael Nordberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Michael Nordberg.

 1. 1. Låt barnen komma till mig : En jämförande studie av svensk och tysk religionsundervisning

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sandra Nordberg; [2016]
  Nyckelord :RE-teaching; primary school; denominational teaching; Sweden and Germany; Religionsundervisning; grundskolan; konfessionell undervisning; Sverige och Tyskland;

  Sammanfattning : This essay searches to examine religious education (RE) in Swedish primary school through a comparison to the teaching of the same subject in Germany. The perspective used is the one of the teacher, and the methods and content of religious teaching have been investigated by interviews and a minor study of the curricula of RE in both nations. LÄS MER

 2. 2. Den nye mannen i svensk politik. : Bilden av Fredrik Reinfeldt, Thomas Bodström & Jimmie Åkesson i Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Dennis Nyström; [2011]
  Nyckelord :Den nye mannen; genus; maskulinitet; hybridmaskulinitet; personröstning;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks konstruktionen av ett förmodat nytt maskulinitetsideal kallet ”den nye mannen” i svensk medias rapportering av politiker. Uppsatsen har utgått ifrån teorier om genus och maskulinitetsteorier från bland annat R.W. Connell, Michael S. LÄS MER

 3. 3. högstadiets läroböcker i historia om medeltiden : en studie för åren 1921-2003

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Annelie Andersson; [2007]
  Nyckelord :läroböcker;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka om läroböckerna på högstadiet när det gäller medeltiden har förändrats mellan åren 1921-2003. Om man kan se en tydlig förändring och om medeltiden framställs som mörk och trist i alla dessa böcker. LÄS MER