Sökning: "Michael Raun"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michael Raun.

 1. 1. Sensor based system for train detection : Master thesis for MTR in Mechatronics

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Michael Raun; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tunnelbanan i Stockholm består av tre linjer, som omfattar 100 stationer med 108 km spår. Resenärer gör 1,1 miljoner resor varje dag. Beroende av tid på dygnet kan antalet tågvagnar variera, vilket kan leda till att föraren av misstag stoppar tåget med en vagn kvar i tunneln eller utanför plattformen. LÄS MER

 2. 2. The Balancing Robot Challenge – To Balance a Two-Wheeled Robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonas Eriksson; Sven Lindqvist; Erik Lundquist; Michael Raun; Martin Skande; Daniel Skarp; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar framtagningen av en autonom robot, som balanserandes på två hjul,dels skall kunna stå stilla och bevara sin position, samt även kunna förflytta sig en given sträcka,läsa av en mållinje, och därefter återigen fixera sin position.Med i rapporten finns även utförliga beskrivningar av, och beräkningar vid implementation avsensorer och dess filter, reglersystem, motordrivkretsar, samt konstruktionsanvisningar som ärnödvändiga vid utformning av en funktionsduglig prototyp. LÄS MER