Sökning: "Michael Refors"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michael Refors.

 1. 1. Information filter based sensor fusion for estimation of vehicle velocity

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Michael Refors; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, the possibility to estimate the velocity of a Heavy-duty vehicle (HDV) based on the Global Positioning System (GPS), an Inertial Measurement Unit (IMU) and the propeller shaft tachometer is investigated. The thesis was performed at Scania CV AB. LÄS MER

 2. 2. FiMBOT - Design och konstruktion av en interaktiv scenrobot

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Christoffer Lindahl; Olivia Persson Hedin; Michael Refors; Gustav Solberger; Frida Wikman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett grupprojekt som utförts inom ramen för kandidatexamensarbetet inom mekatronik. Den givna uppgiften var att bygga en robot. Uppdragsgivaren FamiljenPangea förmedlade att syftet med roboten var att den skulle befinna sig på scen tillsammans med artisten Robyn under hennes konserter. LÄS MER