Sökning: "Michael Sundkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michael Sundkvist.

  1. 1. Laddning av kondensatorbank med flyback-omvandlare

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Elektrisk energiomvandling

    Författare :Michael Sundkvist; [2012]
    Nyckelord :Flyback-omvandlare; Flyback-topologi; Kondensatorbank;

    Sammanfattning : Idag finns det flera olika topologier inom området AC-DC-omvandlare. Framför allt har flyback-omvandlaren blivit en populär topologi inom lågeffektapplikationer p.g.a. LÄS MER