Sökning: "Michael Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Michael Svensson.

 1. 1. "Mine hips doth not bear false witness" : En undersökning av historiebruk och porträtteringen av medeltiden på sociala medier via #MedievalTikTok

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maja Svensson; [2022]
  Nyckelord :Middle ages; Netnography; Social Media; TikTok; Use of History.; Historiebruk; Medeltiden; Netnografi; Sociala medier; TikTok.;

  Sammanfattning : This essay aim to study the hashtag and trend #MedievalTikTok, popular on the TikTok mobileapplication starting late summer 2020. The trend will get looked at through concepts like use of history (historiebruk). Some of the main ways the trend uses history is for entertainment, socialization and commercialization. LÄS MER

 2. 2. “De har mer att vinna på det kriminella livet än vad de har att förlora” - En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser av att arbeta med unga män som har varit inblandade i gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marya Abboud; Zerina Latovic; [2022]
  Nyckelord :Gang crime; Youth criminality; Social work; Margin of maneuver and Stigma.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to understand how social workers work with young men who have previously been involved in gang crime and what risk factors the social worker considers to be the basis for young men's previous involvement in gang crime. We also want to research the difficulties social workers experience while working with this group. LÄS MER

 3. 3. ”För jag är inget hot mot dem” - en kvalitativ studie om boendestödjare, deras arbetsfält och kompetens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lina Krabbe; Petronella Magnusson; [2021]
  Nyckelord :social work; supported housing; street-level bureaucrats; discretion socialt arbete; boendestöd; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to the lack of a commonly required education amongst street-level bureaucrats in supported housing, the focus of this study was to analyse how the street-level bureaucrats in supported housing experienced their work and education. We were also interested in how they felt their knowledge and skills were utilized in their organizations. LÄS MER

 4. 4. "Det blir ett beslut i mängden" Beaktandet av barnet bästa inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emil Sätterkvist; Niklas Svensson; [2021]
  Nyckelord :Child perspective; discretion; financial assistance; The Convention on the Rights of the Child; Social Sciences;

  Sammanfattning : Our goal with this thesis was to develop an understanding of how social workers on financial assistance relate to the consideration of the child's best interests based on the Convention on the Rights of the Child in the handling of cases involving children. We considered this to be relevant since the Convention on the Rights of the Child was incorporated into Swedish law 1 January 2020. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta utan tydliga ramar : En kvalitativ studie om hälso- och sjukvårdskuratorers arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ellinor Svensson; Alva Thuresson; [2020]
  Nyckelord :Counselor; healthcare; way of working; professionalization; discretion; Kurator; hälso-och sjukvård; arbetssätt; professionalisering; handlingsutrymme; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how healthcare counselors think about their professional discretion.The method used in this study was qualitative and carried out by semi structured interviews. We conducted interviews with eight different counselors at the university hospital in Malmö and Lund on seven different occasions. LÄS MER