Sökning: "Michael Verdicchio"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michael Verdicchio.

  1. 1. ”Det är inte riktigt lagligt om man säger så...” - En kartläggning av molntjänsten Google Apps for Education i den kommunala skolan

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

    Författare :Erika Larsson; Maria Olsson Äärlaht; Michael Verdicchio; [2014-09-11]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : IT-säkerhet är ett ämne som har blivit allt mer uppmärksammat på senare år efter medias rapportering om läckor, dataintrång och spridning av privat information på internet. Under 2013 blev det extra aktuellt efter whistleblowern Edward Snowdens avslöjanden om att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA ska ha fått direkt tillgång till personuppgifter från bland annat Facebook och Google. LÄS MER