Sökning: "Michael Walzer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Michael Walzer.

 1. 1. Splittrat medborgarskap och principer om tilldelning av medborgarskap

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jakob Shapiro; [2020]
  Nyckelord :Allocation of citizenship; Principles for the allocation of citizenship; Citizenship as participation; status; rights and identity; Citizenship studies; A theory of divided citizenship; Citizenship as participation; status; rights and identity; Critical theory of citizenship; Communitarian theory of citizenship; Distributive Justice; Participatory Parity; Anti-dominance; Linda Bosniak; Michael Walzer; Nancy Fraser.;

  Sammanfattning : This is paper is an argument analysis of citizenship and its allocation using an interpretation of Linda Bosniaks theory of Divided Citizenship. The starting point of this paper is the absence of a thorough or exhaustive legal definition of citizenship and legal binding and enforceable citizenship allocation laws within international migration law. LÄS MER

 2. 2. Law+Impunity=Legitimacy? Rethinking liberal legitimacy of international law with a feminist critical approach

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emelie Weski; [2012]
  Nyckelord :International Criminal Tribunal of Rwanda; International Criminal Tribunal of former Yugoslavia; Special Court of Sierra Leone; Sexual violence; Michael Walzer; Immanuel Kant; Liberalism; Feminism; Impunity; Legitimacy; Political fit; Moral consensus; Law;

  Sammanfattning : In here, the criminalization of sexual violence is a manifestation of increased recognition of feminism, and proof of international law reaching at liberal criteria for legitimization. Though, in making conclusions other necessary criteria for fully recognized legitimacy are acknowledged (such as other types of rights, types of security and other levels for analysis). LÄS MER

 3. 3. Humanitär intervention - ett moralfilosofiskt perspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oliver Thomson; Felicia Eklund; [2012]
  Nyckelord :Humanitär intervention; moralfilosofi; kosmopolitism; kommunitarism; pacifism; John Stuart Mill; Michael Walzer; Immanuel Kant; John Rawls; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : I vår uppsats har vi försökt utreda om det utifrån ett moralfilosofiskt perspektiv är rätt eller fel att utföra en humanitär intervention. För att försöka göra detta har vi studerat kosmopolitimens, kommuniarismens och pacifismens syn på frågan för att hitta olika argument för och emot, och vi har studerat både originalverk och sammanfattande texter. LÄS MER

 4. 4. Krig med gott samvete? En normativ utvärdering av rättfärdigt krig i Kosovo

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Thursfield; Hannes Jönsson; [2011]
  Nyckelord :Kosovo; NATO; Rättfärdigt krig; Jugoslavien; Walzer; Just War; Intervention; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I följande uppsats kommer vi att titta närmare på Kosovokriget ur ”Just War” teorins första två delar, det vill säga ”ius ad bellum” - rätt till krig samt ”ius in bello” - rätt i krig. Syftet är att utröna huruvida den internationella interventionen i Kosovo levde upp till de kriterier som finns för rättfärdigt krig. LÄS MER

 5. 5. UCAV- Rättfärdighet och ansvarsutkrävande i obemannade luftanfall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Christoffer Regfeldt; [2010]
  Nyckelord :UCAV; collateral damage; the laws of war; military necessity; proportionality; accountability; Michael Walzer; Lennart Lundquist; UCAV; collateral damage; krigets lagar; militär nödvändighet; proportionalitet; ansvarsutkrävande; Michael Walzer; Lennart Lundquist;

  Sammanfattning : Obemannade flygplan med attackförmåga (UCAV) används i allt större utsträckning i konflikter idag. En av de främsta fördelarna med dessa är att det inte finns någon risk att mista en pilot, då dessa är fjärstyrda. LÄS MER