Sökning: "Michaela Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Michaela Berg.

 1. 1. "Alla tycker ju att det är viktigt, alla vill. Men det kan finnas en osäkerhet också." : En kvalitativ studie om hur yrkesverksamma inom socialtjänstens del Råd & Stöd ser på och arbetar med barns delaktighet i samband med familjeproblematik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Stener; Michaela Berg; [2015]
  Nyckelord :barns delaktighet; familjeproblematik; socialt arbete; Råd Stöd;

  Sammanfattning : Sverige har skrivit under Förenta Nationernas barnkonvention (1989) och är därmed skyldigt att göra sitt yttersta för att följa den. Konventionen beskriver barns rättigheter, varav en av dessa är delaktighet och en annan är omsorg och skydd. LÄS MER

 2. 2. "Nej katter gör inte så!" : En observationsstudie om förskolebarns status i lek

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Berg; Michaela Billgert; [2014]
  Nyckelord :Fri lek; Förskola; Observation Sociokulturellt perspektiv; Statuspositioner.;

  Sammanfattning :    Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur barn positionerar sig i sin lek, vilken status dessa positioner har samt hur statuspositionerna förhåller sig till varandra. Som datainsamlingsmetod har observationer använts, både med hjälp av fältanteckningar samt videoinspelningar. LÄS MER

 3. 3. Arbetstillfredsställelsens samband med hälsan : Mår vi bättre av att vara tillfredsställda på arbetet?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Michaela Berg; Carolina Raftelis Nordin; [2010]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; självskattad hälsa; linjär regressionsanalys; kön.;

  Sammanfattning : Hälsa och arbetslivet är två nämnvärda faktorer i dagens samhälle. Inom många yrken anses kraven ha ökat (Marklund, 2000), och man försöker få bukt med vad inom arbetsuppgifterna som gör att många människor blir sjuka och sjukskriva. LÄS MER

 4. 4. Personfied Brands : Identity Projects in Social Media

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Teriö; Michaela Berg; [2010]
  Nyckelord :Social Media; Consumer Culture; Identity Projects; Self-Presentation; Personal Prands;

  Sammanfattning : The popularity of social media have increased over the last years, appearing under variousbrands with millions of members worldwide. This thesis exemplifies how the features in twoof the most popular social media of today, Facebook and Twitter, can enable individuals touse these forums as tools for presentation and promotion of their identities. LÄS MER

 5. 5. Bland flator, kjolar, fylleslagsmål och stuprörsjeans : en antologi kring ungas identitetsskapande

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Per Sandberg; Christoffer Berg; Sara Johansson; Mariah-Michaela Hakalax; [2009]
  Nyckelord :Identitet; ungdomar; kvinnlighet; ungdomskriminalitet; kläder; homosexualitet;

  Sammanfattning : Hur påverkar de många olika valmöjligheter och förväntningar som finns på ungdomar idag deras uppfattningar om sig själva? Detta är en av grundfrågorna som denna antologi bygger på. Vi har genom observationer och intervjuer tagit del av ungdomars livsvärldar, och med grundad teori som analysmetod försökt belysa dessa. LÄS MER