Sökning: "Michaela Bergqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michaela Bergqvist.

 1. 1. Byggregler för flerbostadshus : en studie av konsekvenser och möjligheter att skapa kvalitativa bostäder genom riktad problemlösning i byggprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Michaela Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :newly built multifamily houses; innovative dwellings; residential development; Boverket ́s building regulations; Planning and Building Act; nyproduktion av flerbostadshus; innovativa bostäder; bostadsutveckling; Boverkets byggregler; Plan- och bygglagen;

  Sammanfattning : The National Board of Housing, Building and Planning have been conducting housing needs assessments since 1995 (Boverket 2015). The latest assessment was conducted in 2015 and showed that 71,000 homes will need to be built annually by 2020. LÄS MER

 2. 2. Motivation på arbetsplatsen : Self-Determination Theory i en organisatorisk kontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Bergqvist; Michaela Edin; [2012]
  Nyckelord :Self-Determination Theory; motivation; släktskap; kompetens; autonomi; inre motivation; yttre motivation; internalisering; extern reglering; introjekterad reglering; identifierad reglering; integrerad reglering och arbetsmiljö.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka huruvida Self-Determination Theory kan appliceras som förklaringsmodell för motivationen hos de anställda på Företaget X. Enligt Self-Determination Theory råder ett samband mellan tillfredsställelsen av basbehoven; autonomi, kompetens och släktskap i arbetsmiljön och motivationstypen hos individen. LÄS MER