Sökning: "Michaela Birgersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michaela Birgersson.

 1. 1. Kvinnor i bolagsstyrelser : En studie om styrelser, valberedningar och börsvärden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Bolin; Michaela Birgersson; [2015]
  Nyckelord :corporate governance; female board directors; firm value; nomination committees; bolagsstyrning; kvinnliga styrelseledamöter; börsvärde; valberedningar;

  Sammanfattning : Kvinnor är underrepresenterade i svenska bolagsstyrelser i förhållande till EUkommissionens rekommendation på 40 %. År 2016 kommer regeringen att föreslå en lag om kvotering om representationen av kvinnor i bolagsstyrelser vid denna tidpunkt inte är minst 40 %. LÄS MER

 2. 2. "Förändring är alltid" : Enhetschefers erfarenheter och syn på förändringsarbete inom äldreomsorg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Jeanette Augustin; Michaela Birgersson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER