Sökning: "Michaela Engstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michaela Engstrand.

  1. 1. ”Drevet går” : En kvalitativ studie om Cancel-kultur och kriskommunikation

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Erika Åkerström; Michaela Engstrand; [2021]
    Nyckelord :Drev; Cancel-kultur; Media; Kriskommunikation; Diskurs;

    Sammanfattning : Cancel-kultur är ett nytt begrepp som är en kultur där huvudsyftet när någon begått ett misstag, är att direkt hänga ut personen och få denne exempelvis uppsagd från sitt arbete eller utestängd från en specifik miljö. Det startar oftast med ett drev i sociala medier, vilket innebär att en person har blivit uthängd och leder till en snöbollseffekt där hatet mot denna person snabbt eskalerar. LÄS MER