Sökning: "Michaela Isoz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michaela Isoz.

 1. 1. Glucosinolates in Lepidium campestre : method development and analysis

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Michaela Isoz; [2018]
  Nyckelord :Lepidium campestre; Glucosinolates; Sinigrin; Sulfatase; Sinalbin;

  Sammanfattning : Field cress (Lepidium campestre) is today not a domesticated crop for public consumption. Lepidium campestre is a relative to rapeseed (Brassica napus) and both are producing oil. LÄS MER

 2. 2. Mältningens påverkan på sekundärmetaboliter : med fokus på havre och vete

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Michaela Isoz; [2016]
  Nyckelord :mältning; havre; vete; aminosyror; antioxidanter;

  Sammanfattning : Havre och vete är två av människans mest förädlade spannmål och används världen över. Nya produkter kommer ut på marknaden hela tiden tack vare nya tekniker i livsmedelsindustrin. Mältningsprocessen har länge används inom öl tillverkningen men har utvecklats mer och mer för att få ut nya produkter. LÄS MER