Sökning: "Michaela Järveryd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michaela Järveryd.

  1. 1. Kommunikation i förskolan : Förskollärares syn på kommunikation inom ramen förvardagliga förskoleaktiviteter med barn

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Josefine Wiklund; Michaela Järveryd; [2021]
    Nyckelord :Approach; communication; communication with children; preschool teachers; social interaction; Förhållningssätt; förskollärare; kommunikation; kommunikation med barn; social interaktion;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att ur ett förskollärarperspektiv undersöka vilken synförskollärare har på kommunikationen i arbetet med barn i den dagliga verksamheten påförskolan. Syftet var också att synliggöra hur förskollärare ser på kommunikationenmed barnen, vilka dagliga praktiker de använder samt hur ett gott samspel och godkommunikation kan se ut. LÄS MER