Sökning: "Michaela Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Michaela Larsson.

 1. 1. Faktorer som kan påverka patienters följsamhet av egenvård vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Michaela Johansson; Mattias Larsson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; nurse; self-care; Diabetes typ 2; egenvård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter kan med hjälp av sin egenvård minska risken för ytterligare komplikationer från sin typ 2 diabetessjukdom såsom följdsjukdomar. Diabetes typ 2 är ett mycket stort problem för samhället där det fortfarande finns stora vinster att göra för patienten och för hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Conflicting logics within the audit practice: a result of the new regulation regarding sustainability reporting

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Michaela Larsson; Nathalie Persson; [2018-07-02]
  Nyckelord :audit practice; sustainability report; institutional logics; sustainability reporting; sustainability audit;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 3. 3. Att planera projekt i produktutvecklande företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MICHAELA ALMKVIST LARSSON; LINN KARLSSON; [2018]
  Nyckelord :Planering; Produktutveckling; Projekt; Planeringsmetoder;

  Sammanfattning : Samhället utsätts ständig för förändringar vilket även påverkar produktutvecklande företag. Planering i produktutvecklingsprojekt blir därför allt mer viktigt för att kunna konkurrera med andra produkter på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Rehabiliteringsmetoder vid höftledsdysplasi hos hund : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Michaela Hartikainen Larsson; [2018]
  Nyckelord :höftledsdysplasi; hund; rehabiliteringsmetoder; fysioterapi; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Höftledsdysplasi är en ärftlig defekt som främst drabbar stora, tunga och snabbväxande hundraser. Hundarna kan ha olika grad av höftledsdysplasi från nästan normala höftleder till grav dysplasi där skelettdelarna i leden knappt passar ihop. Det leder i många fall till artros, vilket kan ge en försämrad livskvalitet hos hunden. LÄS MER

 5. 5. Omorganisationens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : En studie om enhetsledarnas arbetssituation och hur den påverkas under en omorganisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lena Isaksson; Michaela Larsson; [2017]
  Nyckelord :Reorganization; Psychosocial work; First line manager; Social care; SOC.; Omorganisation; Psykosocial arbetsmiljö; enhetsledare; socialt arbete; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur enhetsledare inom kommunal äldreomsorg upplevde sin psykosociala arbetsmiljö under pågående omorganisation, både ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv. Våra teoretiska ansatser har varit det salutogena perspektivet samt Karasek och Theorells stöd-  kontroll- och kravmodell. LÄS MER