Sökning: "Michaela Lindqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michaela Lindqvist.

 1. 1. Hur stort får vi bo? : Klimatpåverkan per person i Sverige

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Anna Lindqvist; Michaela Wolf; [2019]
  Nyckelord :Living area; living area per person; lifecycle analysis; 1; 5-degree goal; typical house; CO2 emissions; CO2e.; Boarea; boarea per person; livscykelanalys; 1; 5-gradsmålet; typhus; CO2-utsläpp; CO2e.;

  Sammanfattning : Purpose: The world is supposed to aim for a maximal global warming of 1,5 degrees Celsius which means an ecological footprint of 1,3-ton CO2e/person, year. How much does a sustainable living situation affect the living area per person? With the help of a typical Swedish house and a lifecycle analysis the living area is put in relation to the 1,5-degree aim. LÄS MER

 2. 2. Att vara smittsam i en vårdkontext : en systematisk litteraturstudie om patienters erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Michaela Lindqvist; Helena Kullman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV/AIDS, MRSA, hepatit C och tuberkulos är allmänfarliga och smittspårningspliktiga sjukdomar som i olik utsträckning är förenade med stigma. För att förhindra smittspridning av dessa sjukdomar tillämpas inom vården specifika åtgärder vilka kan innebära minskad mänsklig kontakt mellan patient och vårdare. LÄS MER