Sökning: "Michaela Livijn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michaela Livijn.

 1. 1. "Det enda viktiga i en bok är den betydelse den har för dig." : En studie om läroböcker i idrott och hälsa på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Michaela Livijn; Bodil Norrbom; [2013]
  Nyckelord :Läroböcker; idrott och hälsa; läroboksanalys; gymnasiet;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte Syftet med denna studie har varit att undersöka om och hur gymnasielärare i kursen idrott och hälsa A använder läroböcker i sin undervisning samt hur läroböcker inom kursen följer styrdokumentens intentioner. MetodMetoden som valdes var en digital enkätundersökning som riktades till 45 slumpmässigt utvalda gymnasieskolor och till de lärare i idrott och hälsa som arbetade på dessa skolor. LÄS MER

 2. 2. Övning ger färdighet : en interventionsstudie om extra rörelseundervisnings inverkan på barns motorik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Bodil Norrbom; Michaela Livijn; [2008]
  Nyckelord :Motorisk utveckling; intervention; barn; skola; motorik;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte & frågeställningarSyftet med denna studie var att undersöka extra rörelsetränings eventuella effekt på motoriken hos elever i år 2. Vi ville även titta närmare på hur barnens motorik påverkades utifrån förmågan att utföra styrkemoment samt moment som innefattar de motoriska grundformerna i kombination. LÄS MER