Sökning: "Michaela Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Michaela Nilsson.

 1. 1. Vattenbrist i Blekinge län : En kvalitativ studie kring allmänhetens kunskap och medvetenhet kring yt-och grundvattenbrist

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Michaela Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Blekinge; Karlskrona; Groundwater; Surface water; Freshwater scarcity; Water awareness; Water management; Climate change; Interviews; Survey; Blekinge; Karlskrona; Grundvatten; Ytvatten; Vattenbrist; Vattenmedvetenhet; Vattenförvaltning; Klimatförändringar; Intervjuer; Enkätundersökning;

  Sammanfattning : Vatten är grunden för allt liv på jorden och en livsviktig resurs för både människor, djur och växtlighet. Trots det tenderar människor att se vatten som en oändlig resurs och tar tillgången på rent dricksvatten för givet. I Sverige används både grundvatten samt ytvatten från vattendrag och sjöar till dricksvatten. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan behovsfrustration, motivation och träningsberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Palm; Michaela Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Behovsfrustration; Behovstillfredsställelse; Motivation; Självbestämmandeteorin; Träningsberoende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mäns erfarenheter av att få bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Michaela Waas; Tina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den fysiska butikens värde i en förändrad detaljhandel : En kvalitativ studie av den svenska möbel- och heminredningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Terese Nilsson; Michaela Nizic; Mathilda Wikingsson; [2017]
  Nyckelord :Digitalization; retail; physical channel; digital channel; phygital; value creation process; holistic experience; Digitalisering; detaljhandel; fysisk handel; digital handel; fygital; värdeskapande process; holistisk upplevelse;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart har skapat en förändring i kundbeteende. Försäljning via e-handel har ökat alltmer vilket har setts som ett hot mot den fysiska butikens tillvaro. Andra antyder att digitalisering bör betraktas som en möjlighet för fysisk handel och komplement till en växande e-handel. LÄS MER

 5. 5. "Vi" och "Dom" : En kvalitativ undersökning om utlandsföddas upplevelse av integration

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Michaela Nilsson; Caroline Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Integration; Everyday Racism; us and them ; cultural differences; connection; Integration; Vardagsrasism; “vi” och “dom”; kulturella skillnader; tillhörighet;

  Sammanfattning : Till denna studie har vårt empiriska material baserats på sex individers utsagor. Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie för att undersöka individernas upplevelser kring ett fenomen. Val av ämne inspirerades av samhällsdebatten som förs kring flyktingar, asylsökande och immigranter. LÄS MER