Sökning: "Michaela Olausson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Michaela Olausson.

 1. 1. Hur polischefers ledarskap påverkats av myndighetens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Claudia Movino; Michaela Olausson; [2021-02-02]
  Nyckelord :polismyndigheten; ledarskap; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka ledarskapet inom Polismyndigheten i sambandmed omorganisationen. Vi ville få en ökad förståelse för ledarskapet genom attundersöka hur omorganisationen påverkat ledarskapet för chefer inom Polisen. LÄS MER

 2. 2. User control of personal data : A study of personal data management in a GDPR-compliant grahpical user interface

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Michaela Olausson; [2018]
  Nyckelord :GDPR; General Data Protection Regulation; Data privacy; Usability; Interface design;

  Sammanfattning : The following bachelor thesis explores the design of a GDPR (General Data Protection Regulation) compliant graphical user interface, for an administrative school system. The work presents the process of developing and evaluating a web-based prototype, a platform chosen because of its availability. LÄS MER