Sökning: "Michaela Olausson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Michaela Olausson.

 1. 1. HUR SER ANSTÄLLDA INOM TILLVERKNINGSINDUSTRIN PÅ VR/AR SOM VERKTYG FÖR KOMPETENSUTVECKLING? - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Michaela Olausson; Nathalie Bredby; [2021-08-24]
  Nyckelord :kompetens; kompetensutveckling; virtual reality; värdeskapande; tillverkningsindustrin;

  Sammanfattning : Kompetensutveckling är ett område det pratas mycket om, både i vardagen och i arbetslivet, och som är ett ständigt aktuellt ämne på dagens arbetsmarknad. Inom många branscher råder det kompetensbrist och arbetet med att säkerställa att organisationer har den kompetens som krävs är en viktig del i HR-arbetet. LÄS MER

 2. 2. Hur polischefers ledarskap påverkats av myndighetens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Claudia Movino; Michaela Olausson; [2021-02-02]
  Nyckelord :polismyndigheten; ledarskap; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka ledarskapet inom Polismyndigheten i sambandmed omorganisationen. Vi ville få en ökad förståelse för ledarskapet genom attundersöka hur omorganisationen påverkat ledarskapet för chefer inom Polisen. LÄS MER

 3. 3. User control of personal data : A study of personal data management in a GDPR-compliant grahpical user interface

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Michaela Olausson; [2018]
  Nyckelord :GDPR; General Data Protection Regulation; Data privacy; Usability; Interface design;

  Sammanfattning : The following bachelor thesis explores the design of a GDPR (General Data Protection Regulation) compliant graphical user interface, for an administrative school system. The work presents the process of developing and evaluating a web-based prototype, a platform chosen because of its availability. LÄS MER