Sökning: "Michaela Sundberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michaela Sundberg.

  1. 1. Hur par drabbade av ofrivillig barnlöshet och vårdpersonal upplever vårdsituationen : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Sundberg Michaela; Fannie Joeline Karlsen; [2012]
    Nyckelord :Couple; infertility; involuntary childless; treatment experiences; nurse; Par; infertilitet; ofrivillig barnlöshet; bemötande; upplevelser; sjuksköterskor;

    Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka upplevelser av vårdsituationer hos par diagnostiserade med ofrivillig barnlöshet, och hur sjukvårdspersonal upplevde att bedriva denna vård. Studien sammanställdes under 10 veckor under vårterminen 2012 och har en kvalitativ-deskriptiv design. LÄS MER