Sökning: "Michail Bachtin"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Michail Bachtin.

 1. 1. Historieskrivning i den samtida historiska romanen : En läsning av Sarah Waters The night watch och Colson Whiteheads The underground railroad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Mikaela Ehn Svensson; [2020]
  Nyckelord :historiography; the historical novel; contempary literature; Sarah Waters; The Night Watch; Colson Whitehead; The Underground Railroad; Michail Bachtin; chronotope; time and space; historiografi; den historiska romanen; samtida litteratur; Sarah Waters; The night watch; Colson Whitehead; The underground railroad; Michail Bachtin; kronotop; tid och rum;

  Sammanfattning : It has always been important to study history. But what we can’t forget is that there’s more than one way of doing so. One of those is literature. In this thesis I will therefore study two contemporary historical novels: The Night Watch by Sarah Waters and The Underground Railroad by Colson Whitehead. LÄS MER

 2. 2. Pedere, ergo sum. Ett försök till analys av mitt sceniska arbete med det komiska

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Viktoria Folkesson; [2019-04-29]
  Nyckelord :Komik; Karneval; Clown; Stå-upp; Skådespeleri; Skrattet;

  Sammanfattning : Det här handlar om mitt sceniska arbete med det komiska. Jag har samlat ihop mina praktiskaerfarenheter. Det är ett försök till att praktisera teorier och analysera min praktik. Jag ser mittpraktiska arbete på scenen genom två teoretiker, Michail Bachtin och Agnes Heller, som talarom det komiska. LÄS MER

 3. 3. Aldrig stilla, aldrig farliga : Groteska kroppar i Mare Kandres romaner Bestiarium och Xavier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Matilda Litsgård; [2019]
  Nyckelord :Mare Kandre; Mikhail Bakhtin; Grotesque; Gothic; Body; Monster; Mare Kandre; Michail Bachtin; Grotesk; Gotik; Kropp; Monster;

  Sammanfattning : In this paper, I study the bodies in Mare Kandre’s two novels Bestiarium (1999) and Xavier (2002), with the help of Mikhail Bakhtin’s theories of the grotesque. I examine the worldview that is portrayed in the novels – focusing on the attitude towards death – and seek answers to the following questions: how do the human bodies look and how do they relate to their surroundings? What does the way they are portrayed say about the world the novels portray? And what role does laughter play in the novels? I also examine the similarity between a grotesque body, and a gothic monster. LÄS MER

 4. 4. Mellanlandets kronotop : Liminala läsningar i fantasy för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Marie Östling; [2019]
  Nyckelord :Michael Ende; Maria Gripe; Mikhail Bakhtin; chronotope; passage; liminality; performativity; initiation; Michael Ende; Maria Gripe; Michail Bachtin; kronotop; passage; liminalitet; performativitet; initiation;

  Sammanfattning : In this paper I explore the border between worlds in Michael Ende's The Neverending Story and Agnes Cecilia by Maria Gripe through Bakhtins theory of the chronotope and through concepts originating in performance theory: liminality and performativity. I examine the spatial and temporal relations of this place, the image of man as it appears in it, as well as the novels' performative aspects, and attempt to connect these traits with one another in order to discover their conjoined effect on the reader. LÄS MER

 5. 5. Vad är meningen? : Om tid för omsorg och berättelser i den målstyrda förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Monica Hamberg Mitlin; [2019]
  Nyckelord :posthumanism; practical knowledge; preschool; care; meaning; time; matter; quality; new public management; posthumanism; praktisk kunskap; förskola; omsorg; mening; tid; materia; kvalitet; målstyrning;

  Sammanfattning : I den här vetenskapliga essän undersöker jag det i förskolan bärande begreppet ”mening”, i diskussion med ett antal andra texter. Utgångspunkten är att förstå ”meningen” som den kommit att beskrivas i en poststrukturell och postmodern teorivärld, det vill säga (delvis) språkligt konstruerad och kontextuell. LÄS MER