Sökning: "Michel Foucault sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Michel Foucault sociologi.

 1. 1. Det urbana landskapet genom Malmös HBTQ-populations ögon

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joakim Hellgren; [2019]
  Nyckelord :HBTQ och staden Malmö ; sexuell geografi; queerlandskap; samhällsplanering; social hållbarhet; appropriering; hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : It is well known how important belonging and to be part of something is for us humans and our well-being. Other utterly important foundations for us and our sense of freedom are safety and accessibility. LÄS MER

 2. 2. The Woman Was Raped - A Critical Discourse Analysis of Swedish News Media Coverage of Rape and Sexual Assault

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lisa Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :sexual crime; rape; discourse on sexuality; critical discourse analysis; gender constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Departing from the question of how linguistic representations of sexual crime are connected to social practices around sexuality, this discourse analysis looks into 30 news articles on sexual crime to identify discourses around male and female sexuality. As most sexual crimes are committed by men and against women, the analysis focuses on connecting discursive descriptions of men and women in relation to sexual crime, to power relations between men and women in society. LÄS MER

 3. 3. Lärares professionalism ur ett OECD-perspektiv : En kritisk diskursanalys om lärares professionalism

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Tina Lidström; [2018]
  Nyckelord :Lärares professionalism; diskurs; OECD; kritisk diskursanalys; kunskap; kunskapsproduktion; makt; Foucault; Fairclough;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva, analysera samt problematisera diskursen, med tillhörande kunskap, om lärares professionalism. Studien genomfördes med utgångspunkt i dokument från organisationen OECD. LÄS MER

 4. 4. Mellan disciplin och dagdröm - En fältstudie av skola på ungdomshem utifrån Michel Foucault och Erving Goffman

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tomas Martling; [2015]
  Nyckelord :ungdomshem; skola; totala institutioner; disciplin; kränkningsprocess; personlig handlingsrepertoar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mina tidigare erfarenheter av att arbeta som lärare på ett statligt ungdomshem gav upphov till ett intresse att sociologiskt studera skolverksamhet i ungdomsvård. Syftet med denna uppsats är att undersöka de sociala villkor för intagna ungdomar som organiseringen av undervisningen på ungdomshem innebär, samt att undersöka hur ungdomar förhåller sig till dessa villkor genom sitt agerande. LÄS MER

 5. 5. Några perspektiv på relationen mellan brott och straffskala

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofia Lindström; [2015]
  Nyckelord :Norbert Elias; utanförskap; grupptillhörighet; Brottsfrekvens; Straffskala; Michel Foucault; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/ Bakgrund: Genom historien har synen på brott och straff förändrats. Hur ser relationen mellan brott och straff ut?, hur påverkar dem varandra och hur ser före detta kriminella på relationen mellan brott och straff i jämförelse med teorier om den relationen? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka kriminella personers uppfattningar om hur straffskalan påverkar brottsfrekvensen, samt hur deras uppfattning förhåller sig till sociologiska teorier som behandlar ämnet. LÄS MER