Sökning: "Michel Hellström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Michel Hellström.

  1. 1. Rektor som demokratibedömare : Rektorers strategiska beslutsfattande och förhållningsättangående politiska partier i skolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Albin Hellström; [2018]
    Nyckelord :Rektor; politiska partier; korstryck; värdegrund; värdekonflikter;

    Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and describe how principals in Swedish schools handle the issue concerning the participation of political parties. I want to find out a) What factors are the most  important  accordning  to  principals  when  deciding  if  political  parties  and/or  political  youth associations should be allowed in to schools or not? What are their positions on the issue? b) What does  the  process  look  like  when  schools  decide  to  invite  political  parties  and/or  political  youth associations? Who is responsible for inviting the politicians? c) How do principals view the new addition to the school law? How will it affect their work situation in the future?The study is qualitative and based on semi-structured interviews with seven principals from different schools in and around central Sweden. LÄS MER