Sökning: "Michelangelo"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Michelangelo.

 1. 1. KONS(T)PIRATIONSTEORIER : Spårsökande paradigm och jakten på dolda budskap i äldre måleri

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Elizabeth Tilly; [2016]
  Nyckelord :Konspirationsteori; konspirationer; konst; dolda budskap; ledtrådar; spårsökande paradigm; bildtolkning; Sixtinska kapellet; Michelangelo; Nattvarden; Leonardo da Vinci;

  Sammanfattning : I följande uppsats så analyseras alternativa och ofta uppseendeväckande tolkningar av kända konstverk, närmare bestämt interpretationer som menar sig peka på dolda budskap från konstnären. Bildtolkningarna granskas i ljuset av spårsökande paradigm samt det skelett som utgör konspirationsteorier. LÄS MER

 2. 2. De mångfaldiga David : Om poststrukturalistisk förståelse av simulacra och dess verkan i Adrían Villar Rojas' Two suns

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandberg Erik; [2016]
  Nyckelord :Simulacra; Adrian Villar Rojas; Deleuze; Baudrillard; poststrukturalism; Two suns; David; Michelangelo; Skillnad; Rörelse; Hyperverklighet; Mångfald;

  Sammanfattning : In September 2015, Argentinean artist Adrían Villar Rojas opened the exhibition Two suns at the Marian Goodman Gallery in New York. Featuring in the exhibition was a clay statue which resembled Michelangelo’s David albeit lying down and with some slight modifications to its pose and facial features for example. LÄS MER

 3. 3. Systemisk psykoterapi och affektiv neurobiologi : en studie av psykoterapeuters upplevelse av sitt arbete på en dagverksamhet kopplat till aktuell evidensbaserad forskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Michelangelo Rizzo; [2015]
  Nyckelord :systemisk psykoterapi; affektiv neurobiologi; dagverksamhet;

  Sammanfattning : Studien har sin bakgrund i systemisk psykoterapeutisk teori och aktuell affektiv neurobiologi enligt Jaak Panksepps evidensbaserade forskning. Syftet är att undersöka psykoterapeuters beskrivning och erfarenhet av att arbeta systemiskt psykoterapeutiskt och analysera huruvida arbetet ligger i linje med systemisk teori och affektiv neurobiologisk forskning. LÄS MER

 4. 4. Burning Beauty & Konstkritiken : David LaChapelle på Fotografiska museet 2012-2013

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Ida Heberlein; [2014]
  Nyckelord :Burning Beauty; David LaChapelle; Forografiska museet;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att analysera hur svensk dagspress framställer Fotografiska museets utställning Burning Beauty med fotografier av David LaChapelle genom hur konstkritikerna framställer konsten och konstnären som person. Undersökningsmaterialet består av artiklar, konst- och kulturtidskrifter, nättidskrifter och radioreportage i Sverige under eller inför utställningen. LÄS MER

 5. 5. EVALUATION OF DIFFERENT FEEDBACK AND REPRESENTATIONS OF AN IDEAL TRAJECTORY IN A DRIVING SIMULATOR

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Michelangelo Cianciulli; [2014]
  Nyckelord :driving simulator; serious games; feedback; ideal trajectories; horizontal curves;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to develop some kind of feedback in a driving simulator aimed at helping drivers in following the ideal trajectory and let human testers use it, in  order  to  analyze  which  feedback  is  best  perceived,  and  if it is  also  the  one which allows the drivers to follow the ideal trajectory. The project implemented two different representations  based  on  theories  from  traffic  research  which  was  compared  in  an experiment  with  29 subjects. LÄS MER